ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: 

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19  в „ЕВРОГРЕЙД БГ" ООД, финансиран с договор     № BG16RFOP002-2.073-  11431 -C01

Обща СТОЙНОСТ: 10 000.00  лв., от които
                                   8 500.00 лв.европейско и
                                   1 500.00 лв. Национално съфинансиране.

Начало:  02.09.2020 г.
Край:  02.12.2020 г.


 

 

EG HOTELS БЮЛЕТИН

Получавайте новини и актуални оферти от нас!